Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Gdybym miał wskazać największe zagrożenia czekające na moich pacjentów, którzy przepracowali już etap podstawowej terapii uzależnień i wchodzą w fazę utrzymania wypracowanych zdrowych zmian w swoim myśleniu i funkcjonowaniu, zaraz po wyzwalaczach głodów, mechanizmach...
Mechanizmy choroby

Mechanizmy choroby

Osobowość każdego z nas posiada naturalne mechanizmy obronne. Mechanizmy te pomagają nam w radzeniu sobie z trudnościami, wynikającymi z życia codziennego, nagłych i trudnych wydarzeń, ale również wewnętrznych dylematów czy konfliktów. Przykład pierwszy: Matka, która...