Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Gdybym miał wskazać największe zagrożenia czekające na moich pacjentów, którzy przepracowali już etap podstawowej terapii uzależnień i wchodzą w fazę utrzymania wypracowanych zdrowych zmian w swoim myśleniu i funkcjonowaniu, zaraz po wyzwalaczach głodów, mechanizmach...
Mechanizmy choroby

Mechanizmy choroby

Osobowość każdego z nas posiada naturalne mechanizmy obronne. Mechanizmy te pomagają nam w radzeniu sobie z trudnościami, wynikającymi z życia codziennego, nagłych i trudnych wydarzeń, ale również wewnętrznych dylematów czy konfliktów. Przykład pierwszy: Matka, która...
Grupa motywacyjna w terapii.

Grupa motywacyjna w terapii.

Spotkania przeznaczone dla osób, które zaczynają dostrzegać swój problem z uzależnieniem, jednak nie są przekonani, że chcą rozpocząć terapię. Spotkania są również adresowane do osób, które chcą sprawdzić, czy mają problem z uzależnieniem w bezpiecznych i komfortowych...
Grupowa pogłębiona psychoterapia .

Grupowa pogłębiona psychoterapia .

Tą formę pomocy kieruje do osób, które przebyły już terapię podstawową, zdobyły wiedzę o chorobie i motywację do zmiany stylu życia, jednak potrzebują pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów, rozwoju osobistym oraz radzeniu sobie z zatrzymaniem uzależnienia w...
Jak poznać, że Twoje dziecko chore.

Jak poznać, że Twoje dziecko chore.

Przyjmowanie przez młodzież i dorosłych substancji psychoaktywnych jest poważnym problemem medycznym, psychologicznym oraz społecznym. Wzrost spożycia większości używek, coraz częstsze przejawy eksperymentowania z nimi, ich okazjonalnego oraz nałogowego przyjmowania...
Fazy rozwoju choroby alkoholowej

Fazy rozwoju choroby alkoholowej

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej to choroba postępująca, przewlekła i śmiertelna. Z trudności wychodzenia z nałogu oraz z przykrych konsekwencji większość osób zdaje sobie sprawę. Niestety wciąż za mało koncentrujemy się na aspekcie postępowania choroby,...
Poradnik dla rodzin osób uzależnionych.

Poradnik dla rodzin osób uzależnionych.

Co dzieje się z rodziną osoby uzależnionej od alkoholu? Rodzina stara się przystosować do różnych sytuacji tworzonych przez osobę pijącą. Żona, mąż, bliscy osoby pijącej najczęściej podejmują próby powstrzymywania jej od picia. Gdy alkoholik traci kontrolę, inne osoby...
Psychologia

Psychologia

Czym jest psychologia? Czym się zajmuje? Psychologia jest nauką, która analizuje i bada zachowanie człowieka po to, by je lepiej rozumieć, by promować zachowania dojrzałe oraz by – w razie potrzeby – modyfikować zachowania niedojrzałe czy zaburzone. Psychologia staje...