Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Rodzina jako czynnik sprzyjający w terapii.

Gdybym miał wskazać największe zagrożenia czekające na moich pacjentów, którzy przepracowali już etap podstawowej terapii uzależnień i wchodzą w fazę utrzymania wypracowanych zdrowych zmian w swoim myśleniu i funkcjonowaniu, zaraz po wyzwalaczach głodów, mechanizmach...