Uwolnienie się od uzależnienia jest długotrwałym procesem, ponieważ są to nawykowe schematy postępowania, myślenia, reagowania w danej sprawie – mogą dotyczyć wszystkiego, z czym mamy styczność – pieniądze, praca, dom, wychowanie dzieci, rodzina, itd.

Lee Jampolski w książce „Leczenie uzależnionej osobowości” opisuje strukturę myślenia uzależnionego, w którą zaangażowane są: lęk, kontrola, osądzanie, konflikt, poczucie braku pełni, tkwienie w przeszłości, strach przed przyszłością. Rozpracowuje także 13 przekonań opartych na takim uzależnieniu.

Proponuje proces leczenia opierający się na zmianie myślenia i porównuje niezdrowe przekonania ze zdrowymi przekonaniami.

Klasyfikacji błędnych, irracjonalnych, dysfunkcjonalnych przekonań w psychologii jest sporo, ponieważ odkryto, że pracując nad nimi można osiągnąć lepsze samopoczucie, poprawić swoje zdrowie psychiczne. Aktualnie dynamicznie rozwija się nurt terapii behawioralno-poznawczej, w którym wiele uwagi poświęca się analizie i podważaniu szkodliwych przekonań. Praca nad ich zmianą pomaga uwalniać się od cierpienia, zaburzeń nastroju i nerwic. Jest to droga do zdrowej osobowości.

„Uzależniona osobowość” oznacza tę część Twojego umysłu, która poszukuje szczęścia w rzeczach zewnętrznych w stosunku do Ciebie, a więc w innych ludziach, miejscach, rzeczach, substancjach (Jampolsky, 2009, s. 16)

Poniżej zamieszczam wzór kart pracy do programu, część teoretyczną znajdziecie Państwo w wyżej wymienionej książce w rozdziale drugim i piątym. Przewidywany czas pracy: 60 minut.