Psycholog Warszawa
Psychoterapia Warszawa

Konrad Mateusz Czarnecki

Psycholog Radom

Terapia indywidualna

Bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą pozwala na szczerą i swobodną rozmowę terapeutyczną oraz unikalne doświadczenie troski i uwagi terapeuty.

Psycholog Radom

Terapia dla par

Zrozumienie uczuć i potrzeb każdej ze stron prowadzi do pogłębienia relacji i wypracowania rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało Was obydwoje.

Psycholog Radom

Terapia grupowa

Doświadczenie osób zmagających się z podobnymi problemami daje możliwość uczenia się od siebie nawzajem, jest też  szansą na dowiedzenie się, jak postrzegają nas inni ludzie.

Psycholog Radom

Psycholog Warszawa

Konrad Mateusz Czarnecki

Jestem psychologiem. Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Ukończyłem staż w Szkole Psychoterapii Gestalt. Ukończyłem szkolenie z zakresu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Diagnoza jest pierwszym elementem systemu potrójnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego klientów. Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychologami, a  lekarzami psychiatrami oraz psychoterapeutami prowadzącymi terapię, nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę. Chcemy, żeby każdy Pacjent mógł znaleźć terapeutę najlepszego dla siebie. Dlatego proces terapii zaczynamy od gruntownej i rzetelnej diagnozy, którą zajmuje się psycholog, który we wsparciu merytorycznym lekarza psychiatry pomaga pacjentowi wybrać odpowiednią ścieżkę skutecznej psychoterapii. 

Prowadzę zajęcia z programu 13 kroków („Myślenie oparte na miłości”).

Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Jestem wykładowcą akademickim.

Posiadam rekomendacje
Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Psychoterapia

Zaburzenie psychiczne to problem, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Mogą one dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania człowieka, psychoterapia jest to proces, który umożliwia powrót do zdrowia psychicznego dla wszystkich osób potrzebujących pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Leczenie depresji

Depresja to poważne zaburzenie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i zawodowych. Osoby dotknięte depresją często potrzebują pomocy specjalisty, aby przezwyciężyć swoją chorobę.

Leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości to choroba, która dotyka nie tylko osoby chore, ale również ich rodziny i bliskich. Leczenie zaburzeń psychicznych jest procesem długotrwałym i wymagającym, ale z odpowiednim podejściem i wsparciem, można osiągnąć trwałą poprawę.

Leczenie nerwicy

Nerwica jest to poważne zaburzenie psychiczne, które może prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych. Leczenie nerwicy jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania, zarówno od osoby chorej, jak i od specjalisty.

Leczenie zburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania to poważny problem zdrowotny, który dotyka wiele osób na całym świecie. Może ono prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, a także do utraty pracy, zerwania relacji społecznych i rodzinnych oraz innych negatywnych konsekwencji. Jednakże, istnieją skuteczne sposoby leczenia zaburzeń odżywiania, które mogą pomóc osobom zmagającym się z tym problemem.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, jest wstępem do psychoterapii i farmakoterapii. W mojej praktyce diagnozę tworze w zależności od potrzeb, w oparciu o wywiad, obserwację, metody badania inteligencji oraz metody badania osobowości.

Diagnoza psychologiczna dla dzieci

Na diagnozę psychologiczna najczęściej udają się dzieci. Aby psycholog mógł zbadać dziecko, potrzebna jest zgoda rodzica. Przy użyciu profesjonalnych testów psychologicznych, mierzących różne funkcje poznawcze oraz rozwój emocjonalny i społeczny, sporządzam opinię dotyczącą rozwoju dziecka. Bywa ona pomocna na przykład wtedy, gdy dziecko miewa problemy w szkole. Dzięki prawidłowo postawionej diagnozie specjaliści wiedzą, jak współpracować z dzieckiem, aby całościowo poprawić jego rozwój lub skupić się na wybranych ograniczonych funkcjach. Wykonujemy testy psychologiczne, stawiam diagnozy i wystawiam opinie.

Diagnoza psychologiczna dla dorosłych

Stosuje cztery możliwe metody diagnostyczne, są to: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te stosowane są zarówno wśród dzieci, jak i wśród osób dorosłych. Każda z tych metod ma na celu sprawdzenie osoby w konkretny badanym obszarze. Stosuje wiele rodzajów testów psychologicznych w zależności od tego, jaki obszar ma być zbadany. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć diagnozę: zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, doświadczania stresu i radzenia sobie z nim, czy też  inteligencji emocjonalnej.

Diagnoza dla par

Pierwsze spotkanie pary z terapeutą ma określone cele. Służy diagnozie i podjęciu decyzji. Szczegółowe cele pierwszych konsultacji to:

Poznanie przyczyn podjęcia decyzji o terapii – określenie, jakie problemy pojawiają się w związku cyklicznie i co było bezpośrednim impulsem umówienia się na pierwsze spotkanie.
Rozpoznanie oczekiwań klientów wobec terapii.
Zebranie informacji o związku i o każdym z partnerów – m.in. historia związku, oczekiwania wobec związku każdego z partnerów.
Rozpoznanie motywacji do podjęcia terapii u każdego z partnerów.
Określenie celów terapii – cele związane z poprawą jakości związku w obszarach zgłaszanych przez partnerów jako konfliktowe, trudne lub cele związane z kończeniem związku, rozstawaniem się.
Ustalenie kontraktów dotyczących terapii – wybór odpowiedniego terapeuty, długość spotkań, proponowana długość terapii, zasady obowiązujące na sesjach oraz między sesjami.
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej

Kwalifikacja do grupy polega na jednorazowej rozmowie, w trakcie której weryfikuje, czy właściwą formą pomocy w indywidualnej sytuacji dziecka lub dorosłego będzie psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna lub rozwojowa. 

Interwencja kryzysowa

Wsparcie psychologiczne w kryzysach i w trudnych sytuacjach życiowych (problematyczne decyzje, doświadczanie utraty, konflikty itp.). Pomoc w modyfikacji zachowań zdrowotnych. Nauka radzenia sobie z chorobą. Pomoc w rozwijaniu swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych. Interwencja kryzysowa jest to pomoc krótkoterminowa.

Wsparcie psychologiczne

Zakres pomocy wsparcia psychlogicznego jest szeroki: konflikty, trudności osobiste, w pracy albo w relacjach, śmierć bliskiej osoby, zdrady, obawy, ciągły stres, problemy ze snem, utrzymaniem masy ciała, niska samoocena, brak satysfakcji z życia, blokady w podejmowaniu decyzji, problemy w adaptacji do nowej sytuacji (np. zmiany w relacjach, emigracja, narodziny dziecka, radzenie sobie z objawami choroby – własnej lub bliskiej osoby), zamartwianie się. W trakcie wsparcia psychologicznego nie pracujesz nad zmianą mechanizmów psychicznych. Będziesz mieć okazję wyrażać uczucia związane z trudną dla Ciebie sytuacją, co dodatkowo nakieruje Cię na Twoje potrzeby. W rezultacie obniży się poziom stresu lub będziesz inaczej sobie z nim radzić.

Psychoedukacja

Psychoedukacja polega na udzieleniu informacji o danym problemie, zgodnie z obecnym stanem wiedzy psychologicznej. Psychoedukacja jest często bardzo pomocna dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich bliskich (np. wyjaśnienie typowych objawów depresji albo innego zaburzenia). Profilaktyka występowania chorób i zaburzeń psychicznych. Takie spotkania mogą dotyczyć szkodliwości nikotyny albo alkoholu.

Wsparcie w kryzysie

Kryzys psychiczny (emocjonalny) to szczególny rodzaj stresu, stan zachwiania równowagi psychicznej, emocjonalnej i fizjologicznej. Powstaje w wyniku krytycznych wydarzeń życiowych (np. wypadek, ślub, choroba, śmierć ważnej osoby). Uderza w światopogląd danej osoby, cenione przez nią wartości, uniemożliwia zaspokojenie istotnych potrzeb, zaburza sens życia. Może być związany z utratą bliskiej relacji, czy negatywną oceną dotychczasowego postępowania w życiu. Charakterystyczną cechą kryzysów psychicznych jest to, że stanowią przełomowy moment. Zachodzi potrzeba zmiany dotychczasowych mechanizmów przystosowania, redefinicji własnej tożsamości, koncepcji „Ja”, sensu życia. Dlatego często osoby w kryzysie do opisania swoich odczuć używają sformułowań: „wóz albo przewóz”, „balansuję na krawędzi”, „stan wrzenia”. Kryzysy są jednocześnie szansą na samorozwój i zagrożeniem, gdyż mogą powodować wystąpienie zaburzeń psychicznych i patologicznych zachowań (np. agresji, nadużywania alkoholu, samookaleczeń).

Wizyta domowa

Spotkania ze specjalistami od zdrowia psychicznego zazwyczaj odbywają się w gabinetach. To pacjent odwiedza psychologa lub psychiatrę. Jednak nie każda z osób, która potrzebuje pomocy ma możliwość odwiedzenia gabinetu samodzielnie. W takich przypadkach można skorzystać z wizyty domowej. Taka wizyta nie różni się znacząco od sesji w gabinecie. Największą zmianą jest miejsce, które dla pacjenta jest znane oraz w którym może czuć się bezpieczniej.

Terapia Warszawa

Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Diagnoza jest pierwszym elementem systemu potrójnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Trójstopniowy proces diagnostyczny zapewnia pełne bezpieczeństwo procesu leczenia. Zapewniamy najwyższą jakoś usług i gwarantujemy bardzo dobrze przygotowany oraz wykwalifikowany personel.

Doświadczenie

Setki godzin przeprowadzonych zajęć grupowych z zakresu kompetencji miękkich, zawodowych, rozmów indywidualnych oraz pracy w wolontariacie.

Mam za sobą trzy lata pogłębionej psychoterapii  w nurcie Gestalt, ponad trzysta godzin własnej pracy rozwijającej świadomość siebie.

Profesjonalizm i dyskrecja

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Terapeuty.

Przestrzegam zasad dyskrecji i anonimowości. Posiadam domenę internetową, pocztę mailową na niezależnym szyfrowanym serwerze.

Psycholog Radom

Jak zacząć swoją terapię?

w

Zadzwoń lub napisz do mnie

To najlepszy prezent, jaki możesz podarować nie tylko samemu sobie, ale również swoim bliskim.

Uzgodnijmy termin

Mój gabinet znajduje się w dyskretnej lokalizacji. Przyjmuję również online.

Przyjdź na pierwszą sesję

Troska o siebie to przejaw dojrzałości. Konsultacja to pierwszy krok w procesie zdrowienia. 

Psycholog Radom

Moje kwalifikacje i kompetencje

Uzyskałem dyplom  na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna. Ukończyłem szkolenie Psychoterapia uzależnień osób zaburzeniami psychicznymi i osobowości oraz zaburzeniami seksualnym” oraz szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, byłem również prelegentem konferencji „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” z tematem pracy: Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”.

Obecnie jestem w trakcie certyfikacji tytułu Specjalista Psychoterapii Uzależnień na szkoleniu w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie. 

Ukończyłem staż w Szkole Psychoterapii Gestalt w ramach czteroletniego Szkolenia dla psychoterapeutów.

Jan Kwiatkowski
Jan Kwiatkowski
2021-05-27
Psycholog bardzo mi pomógł, nawet nie zdawałem sobie sprawy jak był mi potrzebny. Każdy kto ma problemy powinien się tutaj zgłosić.
Katarzyna Skorupa
Katarzyna Skorupa
2021-05-26
Specjaliści, którzy pozwolili mi zmienić swoje życie i spojrzeć na świat z innej strony. Teraz całkiem inaczej patrzę na niektóre sprawy, nie wnikając w nie za bardzo. Ogólnie terapia poprawiła moje samopoczucie i jestem z niej bardzo zadowolona.
Paweł Banasiak
Paweł Banasiak
2021-05-26
Bardzo dobry terapeuta, w pelni pomogl mi z moim problemem, dziekuje bardzo Panie Konradzie ;)
Maciej Antończyk
Maciej Antończyk
2021-05-26
Totalnie pomocny człowiek. Warto mu zaufać, polecam
Dawid Szyszka
Dawid Szyszka
2021-05-26
Po mojej terapii mam bardzo duże zaufanie do Pana Konrada. Pomógł mi w trudnym okresie i wiem że chce dobrze dla swoich pacjentów.
Jakub Nowakowski
Jakub Nowakowski
2021-05-25
Świetny psycholog, do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Zastosował terapię konkretnie pod mój przypadek. Terapia nie była na siłę przeciągana. Jestem już po wszystkim i czuję się o wiele lepiej. Polecam każdemu się odważyć.
Pawel Piatek
Pawel Piatek
2021-05-25
Dziękuję za pomoc, polecam.
Dagmara Sroka
Dagmara Sroka
2021-05-24
Właściwy człowiek na właściwych miejscu. Dziękuje za pomoc.
Patrycja Barczyńska
Patrycja Barczyńska
2021-05-16
Bardzo dobry terapeuta,ktory duzo mi pomogl. Polecam serdecznie :)

Moje przekonania i styl pracy

Wiedza i świadomość

Uważam, że podstawą leczenia jest psychoterapeutyczne oddziaływanie w celu uzyskania świadomości własnej osoby życiu człowieka, zdobycie rzetelnej wiedzy na swój temat oraz zrozumienia własnej osoby.

Rodzina i najbliżsi

Staram się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia. Uważam, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania grup wsparcia.

Potrzeba zmiany

Uczę postępowania w sytuacjach nawrotu choroby i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji. Staram się o sprowokowanie pacjenta do uznania potrzeby wprowadzenia zmian w trybie życia. Pomagam również wprowadzić w życie skuteczne metody utrzymania zdrowia psychicznego.

Szacunek i zrozumienie

Podchodzę z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpią w wyniku zaburzeń psychicznych oraz do ich bliskich. Dążę do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami  i przełamania mechanizmów chorobowych.

Alternatywa dla choroby

Kładę duży nacisk na wypracowanie alternatywnych do choroby zachowań – sposobów spędzania wolnego czasu. Pomagam odnaleźć pasję i radość z życia.

Profesjonalna pomoc

W pracy towarzyszy mi przekonanie, że każda osoba, czująca, że zaczyna mieć kłopoty życiowe powinna poszukać porady specjalistycznej, aby uzyskać profesjonalną pomoc i rzetelną informację na temat zaawansowania problemu i metod leczenia. 

Psycholog Radom
Psycholog Radom

Terapia grupowa

Koszt uczestnictwa w grupie terapeutycznej ustalamy w momencie zawiązywania grupy,

w zależności od ilości osób w grupie, miejsca i wymiaru kontraktu terapeutycznego.

Potrzebujesz pomocy, ale jesteś w trudnej sytuacji materialnej? Sprawdź możliwość skorzystania z terapii niskopłatnej.

Jeżeli z przyczyn finansowych nie możesz skorzystać z konsultacji, a czujesz, że potrzebujesz pomocy, zadzwoń do mnie i mi o tym powiedz. W każdym miesiącu dysponuje miejscami na konsultacje niskopłatne. Ilość miejsc jest ograniczona, ale nikogo nie zostawię bez pomocy. Przyjmuje w ten sposób najbardziej potrzebujących pacjentów, będących w trudnej sytuacji materialnej.  Zadzwoń do mnie i zapytaj o możliwość skorzystania z terapii niskopłatnej.

Partnerzy i instytucje, z którymi współpracuję:

Psycholog Radom
Psycholog Radom
Psycholog Radom, Psychoterapeuta Radom, Terapeuta uzależnień Radom
Psycholog Radom

Terapia Warszawa

Możesz dopytać o nurtujące Cię odpowiedzi lub umówić spotkanie stacjonarne bądź online.

    602 323 313

    797 256 832

    Warszawa

    Praga-Południe

    ul. Biskupia